www.medník.cz

O nás

Hlavní náplní sdružení je propagace kraje a tvůrčích produktů lidí v tomto kraji žijících a tvůrčích.

Sdružení vzniklo v roce 2008 na základě setkání budoucích zakládajících členů sdružení, tzv. přípravný výbor, a byly přijaty veškeré potřebné náležitosti ke splnění podmínek veřejného spolku jímž jsou stanovy sdružení.